Back to Top
 
 
 

Naše programy

LEGO Vynálezce

Doporučený věk: 3-4 roky
Vynálezce je LEGO Education program doporučený pro děti ve věku 3-4 let. Děti v tomto věku rádi objevují svět kolem sebe a tento program podněcuje přirozenou dětskou touhu bádat, objevovat a učit se. Za použití speciálních LEGO Education sad děti získávají první zkušenosti v mnoha oblastech, jako je například matematika a věda, chápání okolního světa, kreativní bádání nebo sociální a emociální vývoj. Děti si osvojí znalosti a dovednosti z nejrůznějších oblastí běžného života. Budou rozvíjet svou fantazii, motoriku, tvořivost, početní a komunikační dovednosti, technické dovednosti a mnoho dalších. Hodina pod vedením proškoleného lektora je strukturovaná, ale zároveň se dětem umožňuje i volná hra. Systém LEGO Education je navržen tak, aby mohl být využíván více dětmi najednou a rozvíjel tak u dětí schopnost spolupráce.

LEGO – Mladý inovátor

Doporučený věk: 5 – 6 let (předškoláci)
První mechanismus je program LEGO ® Education určený pro děti ve věku 5-6 let. Pomocí speciálních sad LEGO Education se děti poprvé setkávají s ozubenými koly a jednoduchými mechanismy. Začnou zkoumat principy jednoduchých strojů a přístrojů a experimentovat se silami, rovnováhou či převody. Během tohoto kurzu děti objevují kromě mechanismů také oblasti jako jsou věda, matematika, technologie, design, vesmír,… Kromě toho se děti učí rozvíjet své technické dovednosti, tvůrčí myšlení, jemnou motoriku, jazykové vyjadřovací schopnosti, schopnost řešení problémů a systém spolupráce. Program vede vyškolený instruktor LEGO Education.

LEGO – První robot

Doporučený věk: 7 – 8 let (1. – 3.třída)
LEGO Education program WeDo – first robot je první generací robotiky pro žáky mladšího školního věku. Systém WeDo děti naučí, jak aktivní a zajímavou roli hraje v životě technologie a je tak ideálním kurzem, který pokrývá celou řadu předmětů na základní škole – matematika, vědy, technologie, informatika apod. Děti si postaví model z lega, který propojí přes Bluetooth 4.0 s počítačem, pomocí jednoduchého softwaru naprogramují a následně rozpohybují. Rozvíjí tak nejen své technické dovednosti, ale i logické myšlení. Děti jsou vedeny ke schopnosti spolupráce a hledání řešení problémů v týmu. Program je veden vyškoleným instruktorem LEGO Education.

MINDSTORMS Robotika

Doporučený věk: 9+
Kurz je postaven pro využití produktů LEGO Education MINDSTORMS EV3. LEGO Education MINDSTORMS je svět vzdělávacích robotů. Studenti začnou pracovat na dovednostech v oblasti vědy, techniky, matematiky a fyziky, ale také s přesahem do schopností sociálních, kreativních a komunikačních. Postupně se děti dostanou od jednoduchých mechanismů k sofistikovaným robotům které mají například gyroskopové, ultrazvukové, dotykové či barevné čidlo. Hravým způsobem se také děti učí základy kódování a programování robotů. Hodina je vedena proškoleným lektorem LEGO Education.

MAKER CLUB

vhodné pro děti 7-12 let
Tvoření a vymýšlení pro život užitečných vychytávek je nekončný proces. Začne se s prototypem, který se dále vypilovává, dokud si nejste jisti, že to je přesně to, co jste chtěli. Náš nový MAKER club bude využívat kombinaci sad LEGO Education Jednoduché a hnané stroje, LEGO Education WeDO 2.0 a LEGO Education MIndstorms EV3. Ale nejen je, často využijeme jiné běžné materiály: karton, lepící pásku nebo knoflík.
Každé setkání MAKER clubu přinese otevřený projekt, který bude mít za cíl vyřešit nějaký problém z reálného života, a děti je budou řešit velice prakticky ve spolupráci s ostatními. Naším cílem je děti podporovat v tom, aby se nebály riskovat a zkoušet svá vlastní mnohdy nekonvenční řešení.